Zapojenie elektromotora: Ako zapojiť elektromotor? [Postup]

Zapojenie elektromotora je dôležitým krokom pri inštalácii rôznych typov zariadení a strojov. Správne zapojenie nielenže zabezpečí efektívnu prevádzku, ale aj predĺži životnosť motora a minimalizuje riziko porúch. V tomto článku sa dozviete, ako zapojiť elektromotor správne a zároveň bezpečne. Predstavíme vám rôzne metódy jeho zapojenia, vrátane zapojenia hviezda trojuholník, zapojenia jednofázového motora s kondenzátorom a ďalšie. Postupujte podľa nášho návodu a zapojte elektromotor bez nežiaducich komplikácií.

 zdroj: freepik.com 

Zapojenie elektromotora – základné informácie

Pred zapojením elektromotora je potrebné porozumieť jeho základným princípom a vlastnostiam. Oboznámte sa s typom elektromotora, ktorý budete zapájať, vďaka čomu budete schopní určiť vhodný postup jeho zapojenia.

 

Zapojenie elektromotora na 220V

Pri zapojení elektromotora na 220V je dôležité dodržať správny postup. Takéto motory sú prevažne jednofázové a pre ich správne fungovanie vyžadujú pripojenie kondenzátora. Zapojenie jednofázového motora s kondenzátorom zahŕňa pripojenie kondenzátora medzi pomocné a hlavné vinutie motora. Tento postup zabezpečí správne spustenie, ako aj bezproblémový a plynulý beh motora.

Zapojenie elektromotora 380/220

Aby zapojenie elektromotora 380/220 prebehlo hladko, je potrebné venovať pozornosť správnemu pripojeniu vodičov. Elektromotory na 380V sú zvyčajne trojfázové a môžu byť zapojené do hviezdy a trojuholníka. Rozdiel medzi zapojením hviezda a trojuholník spočíva v spôsobe pripojenia vinutí motora, čo ovplyvňuje výkon a prevádzkové napätie elektromotora.

zdroj: freepik.com

 

Zapojenie hviezda trojuholník  rozdiel a výhody

Zapojenie hviezda trojuholník je často používaná metóda pri trojfázových elektromotoroch. Tento spôsob zapojenia umožňuje motoru štartovať v konfigurácii hviezda, čo znižuje štartovací prúd. Následne sa motor prepne do konfigurácie trojuholník, čo umožňuje plný výkon. Spustenie motora hviezda trojuholník sa dosahuje pomocou stykačov, ktoré automaticky prepínajú konfiguráciu po určitom čase. Pre bezproblémovú konfiguráciu je dôležité správne zapojenie hviezda trojuholník. Rozdiel medzi hviezdou a trojuholníkom spočíva v nasledovných faktoroch:

Hviezda (Y)

 • Pripojenie: Vinutia pripojené k spoločnému bodu a k fázam.
 • Napätie: Nižšie (√3krát menšie).
 • Použitie: Jemnejší štart, nižší počiatočný prúd.

Trojuholník (Δ)

 • Pripojenie: Vinutia pripojené medzi fázy.
 • Napätie: Plné napätie.
 • Použitie: Plný výkon, vyšší krútiaci moment.

Porovnanie zapojenia hviezda trojuholník

 • Hviezda: Nižšie napätie, menší prúd, jemnejší štart.
 • Trojuholník: Plné napätie, vyšší výkon.

Použitie:

Štart v hviezde a následné prepnutie do trojuholníka pre plný výkon. Spustenie motora hviezda trojuholník je tak plynulé, rovnako ako aj jeho chod.

 

Ako zapojiť elektromotor – kompletný postup

Krok 1: Príprava nástrojov a materiálov na zapojenie elektromotora

Predtým ako začnete so zapojením elektromotora 380V alebo 220V, si pripravte všetky potrebné nástroje a materiály, medzi ktoré patria:

 • Izolačné pásky
 • Skrutkovače
 • Kliešte
 • Multimeter
 • Kondenzátor (pre jednofázové motory)

zdroj: pixabay.com

 

Krok 2: Kontrola elektromotora a napájania

Pred zapojením elektromotora skontrolujte jeho technické údaje, ktoré sú uvedené na štítku. Uistite sa, že napájacie napätie a frekvencia sú kompatibilné s vaším napájacím zdrojom. Zapojenie elektromotora 380V vyžaduje trojfázový napájací zdroj, zatiaľ čo zapojenie elektromotora na 220V vyžaduje jednofázový zdroj.

Krok 3: Zapojenie motora hviezda trojuholník na 380V a 220V cez stykače

Pri zapojení motora hviezda trojuholník na 380V a 220V cez stykače je potrebné pripojiť tri hlavné vinutia motora do konfigurácie hviezda. To sa dosiahne pripojením jedného konca každého vinutia do spoločného bodu – hviezdy. Druhé konce vinutí sú pripojené k trojfázovému napájaniu. Po spustení sa motor pomocou stykačov prepne do trojuholníkovej konfigurácie, kde sú všetky vinutia pripojené v sérii.

Krok 4: Zapojenie jednofázového motora s kondenzátorom

Pri jednofázových motoroch je kondenzátor pripojený medzi hlavné a pomocné vinutie. Tento kondenzátor pomáha pri spustení motora a zabezpečuje jeho hladký beh. Pre zapojenie jednofázového motora s kondenzátorom postupujte nasledovne:

 1. Pripojte hlavné vinutie k napájaniu.
 2. Pripojte kondenzátor medzi hlavné a pomocné vinutie.
 3. Skontrolujte, či sú všetky spoje pevné a izolované.

Krok 5: Testovanie zapojenia elektromotora

Po zapojení elektromotora skontrolujte všetky spoje a uistite sa, že sú správne izolované. Použite multimeter na overenie, že nedochádza k žiadnemu skratu. Spustite motor a sledujte jeho chod. Uistite sa, že beží hladko a bez neobvyklých zvukov.

 

Zapojenie elektromotora môže byť náročný proces, ktorý však s vyššie uvedeným postupom ako zapojiť elektromotor zvládnete bez väčších ťažkostí. Nezabudnite dodržiavať bezpečnostné pokyny a používať vhodné nástroje. Správne zapojenie elektromotora, či už ide o jednofázový motor s kondenzátorom alebo trojfázový motor v konfigurácii hviezda trojuholník, zabezpečí jeho bezproblémovú prevádzku.